Annuleringsvoorwaarden

INFORMATIE OVER HET WETTELIJK HERROEPINGSRECHT

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren. De annuleringstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de datum waarop het contract is gesloten, d.w.z. vanaf de datum waarop u de orderbevestiging per e-mail hebt ontvangen. Om uw recht op annulering uit te oefenen, moet u An Grafschaft Manufaktur GmbH, Alolfstrasse 15, 61350 Bad Homburg v.d.H., Duitsland, e-mail: kontakt@grafschaft-kräuterlikör.de via een duidelijke verklaring (bijv. e-mail of een brief per post) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te annuleren.

U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier gebruiken. Dit is echter niet verplicht; u hoeft alleen duidelijk aan te geven dat u het contract wilt annuleren. Om aan de annuleringstermijn te voldoen, is het voldoende dat u uw kennisgeving van de uitoefening van uw annuleringsrecht verstuurt voordat de annuleringstermijn is verstreken.

GEVOLGEN VAN ANNULERING

ls u dit contract herroept, betalen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen onverwijld en in elk geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen, terug. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen. In geen geval worden kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling.

VOORBEELD ANNULERINGSFORMULIER

(Indien u de overeenkomst wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen) Aan Grafschaft Manufaktur GmbH, Alolfstrasse 15, 61350 Bad Homburg v.d.H., Duitsland, e-mail: kontakt@grafschaft-kräuterlikör.de

Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/ – Besteld op (*)/ontvangen op (*)
– Naam van de consument(en)
– Adres van de consument(en)
– Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is